Yüksek Lisans Programları

Okul Öncesi Eğitimi ( Tezsiz ) ( Türkçe )

Fatih Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Okul Öncesi Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın temel amacı;  Okul öncesi eğitimin öneminin benimsendiği yüzyılımızda, ülkemizin en önemli gereksinimlerinden birisi olan çağdaş, yaratıcı, yeniliklere uyum sağlayabilen, Türkçeyi doğru ve güzel konuşan, sorumluluk sahibi, hoşgörülü, çocukları seven, sabırlı, üretken,  bilimsel etiğe önem veren ve bir okul öncesi eğitimcisinin sahip olması gereken tüm özellikleri kişiliğinde taşıyan, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde etkili okul öncesi eğitimi uzmanlarının yetiştirilerek alana kazandırılmasıdır. Aynı zamanda bu program aracılığıyla, alanda görev yapmakta olan  okul öncesi öğretmenlerinin güncel bilgiler ve gelişmelerden haberdar olmaları ve bu bilgilerden yararlanarak kendi kişisel ve mesleki performanslarını geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır. Programımız bu bakış açısıyla, Milli Eğitim Bakanlığı’nın da yürüttüğü programlarda olduğu gibi  akademisyen yetiştirmekten çok, alanda çalışan okul öncesi öğretmenlerinin kalitesini artırmaya yönelik planlanmıştır.

 Tezsiz Yüksek Lisans programına kabul edilecek öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünce yapılarını geliştirebilmeleri, liderlik becerisi kazanabilmeleri, ekip çalışmasının önemini kavrayabilmeleri, nitelikli bilimsel çalışmalar yapabilmeleri, projeler üretebilmeleri, çocuklar, ana-babalar ve eğitimciler için özellikli yayınlar hazırlayabilmeleri, okul öncesi eğitimi alanında materyal üreticisi olarak çalışabilmeleri, okul öncesi öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamalı uzmanlık bilgisini kazanabilmeleri, ilgili diğer alanlarda başarılı olabilmeleri hedeflenmektedir. 

Genel Koşullar

 • Program dili "Türkçe" dir.
 • Bilimsel Hazırlık Programımız olmadığından, programa Eğitim Fakültelerine bağlı 4 yıllık Okul Öncesi Öğretmenliği ve Okul Öncesi Eğitimi mezunları, ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültelerine bağlı 4 yıllık Çocuk Gelişimi mezunları başvurabilir.
 • Program en az 2 (1 yıl), en çok 3 dönem (1,5 yıl) süresince toplam "10 dersten (30 kredi)" oluşmaktadır.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Projesi” hazırlar.
 • ALES skoru istenmemektedir. 

Başvuru

Yüksek Lisans Programına katılmak isteyen adaylar başvurularını internet üzerinden Başvuru Formunu doldurarak yapabilmektedirler. Başvuru Formunun doldurulmasından sonra önkayıt için gerekli belgelerin ulaştırılması gerekmektedir. 
 
 Online başvuru sonrasında getirilmesi gereken belgeler:
 • Enstitü Web sayfasında bulunan Başvuru Formunun doldurulması
   
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi
   
 • Transkript fotokopisi
   
 • Ön kayıt başvuru ücreti dekontu 


Başvuru Tarihleri ve Kesin Kayıt

Başvuru Tarihleri: 03 Mayıs 2016 Salı - 02 Eylül 2016 Cuma

Kesin Kayıt Tarihleri: 

07 Haziran 2016 Salı - 01 Temmuz 2016 Cuma 

09 Ağustos 2016 Salı - 02 Eylül 2016 Cuma (Kontenjan kalması halinde)

Kesin kayıtta getirilmesi gereken belgeler:

Kesin kayıt için aşağıda listelenen belgelerin eksiksiz olarak FÜSEM'e teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik belge getirenlerin kayıtları yapılmamaktadır.

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı ve 1 adet fotokopisi)
   
 • Transkript (Aslı ve 1 adet fotokopisi)
   
 • Nüfus Cüzdanı (Aslı ve 1 adet fotokopisi)
 • Fotoğraf (Son altı ay içinde çektirilmiş 4,5×6 cm boyutunda iki (2) Adet Fotoğraf.)
   
 •  Askerlik Durum Belgesi (Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak ; bir Enstitüye veya Lisansüstü programına kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı' ifadelerinin yer aldığı belge. Bakaya kalanlardan; bakaya kaldıkları her dönem için "Kovuşturmaya Yer Olmadığına" dair kararın yer aldığı belgede istenir.)

Ücret

Başvuru Ücreti = 80 TL ( BANKASYA - Güneşli Şubesi 6-7543-359 numaralı Fatih Üniversitesi TL hesabına yatırılabilmektedir. IBAN : TR57 0020 8000 0600 0075 4303 59)

Program toplam otuz kredi (10 ders) ve yüksek lisans bitirme projesinden oluşur. Ders tekrarı yapıldığında alınan her ders için 1 ders ücreti ödenmektedir. Yüksek lisans bitirme projesi ilk defa alındığında ücretsizdir. Yüksek lisans bitirme projesinin her tekrarında 1 ders ücreti ödenmektedir.


Bir Ders Ücreti =  1200 TL** (KDV Dahil)

Toplam Ücret =  12000 TL (KDV Dahil) / 9 Taksit yada "Dönemsel Sözleşme" *

* "Dönemsel Sözleşme" o dönem alınan derslerin toplam ücretinin 4 taksite bölünmesini ifade eder.
 
** Taksitli ödemeler kredi kartı ile çekilebilmektedir. Yalnızca peşin ödemelerde nakit kabul edilmektedir. Kredi kartı ile tek çekimlerde peşin ödeme indirimi uygulanmaz.

*** Kayıt tarihindeki ücret değişse bile her öğrenci kayıt olduğu tarihteki ders ücretine göre ödemelerine devam eder.
 

İndirim Oranları

Genel İndirim Oranları
Fatih Üniversitesi Mezunlarına  - FÜSEM Mezunlarına % 30
Anlaşmalı Kurum Çalışanlarına    % 30
Kamu Kurumu Çalışanlarına   % 30
Personelin 1.Derece Yakınlarına  % 30
Uluslararası Öğrencilere % 30
Genel İndirim Oranları’ndan en yüksek olan bir tanesi uygulanır.
Başarı İndirim Oranları
Diğer Üniversite Mezunlarından Bölüm 1-2 ve 3. Olanlara % 30
Lisans Diploma Notu 3.00 ve Üzeri Olanlar % 20
Başarı İndirim Oranları’ndan en yüksek olan bir tanesi uygulanır.
Peşin Ödeme İndirimi
Program Ücretinin Tamamının Ödenmesinde  % 5
 
Toplam indirim oranı (Peşin ödeme dahil) % 40'ı geçemez.

 


İletişim

Adres  Esentepe Mah. Keskin Kalem Sok. No:13 Mecidiyeköy / Şişli / İSTANBUL
Tel  0 212 866 33 60, Dahili: 6019, 6033, 6031, 6000
Fax  0 212 866 34 60
E-mail  tyl@fatih.edu.tr
Sosyal Medya  http://www.facebook.com/FatihTYL - https://twitter.com/Fatih_TYL

 

 

 

Müfredat

1. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
OKÖN 507 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME   3 0 3  7,5  10
OKÖN 5xx SEÇMELİ DERS 3 0 3  7,5  10
OKÖN 5xx SEÇMELİ DERS 3 0 3  7,5  10
OKÖN 5xx SEÇMELİ DERS 3 0 3  7,5  10
12 0 12  30  40
 
2. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
EBİL 505 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ    3 0 3  7,5  10
OKÖN 5xx SEÇMELİ DERS 3 0 3  7,5  10
OKÖN 5xx SEÇMELİ DERS 3 0 3  7,5  10
OKÖN 5xx SEÇMELİ DERS 3 0 3  7,5  10
12 0 12  30  40
 
3. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
OKÖN 503 YÜKSEK LİSANS PROJESİ   0 0 0  15  20
OKÖN 5xx SEÇMELİ DERS 3 0 3  7,5  10
OKÖN 5xx SEÇMELİ DERS 3 0 3  7,5  10
6 0 6  30  40
 

Toplam Mezuniyet Kredisi: 30 / Toplam AKTS Kredisi: 90

BİLGİ: Aşağıdaki seçmeli derslerin hepsi açılmamaktadır. İlgili dönemde açılacak olan dersler ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan bilgi alabilirsiniz.

Seçmeli Dersler

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER (3+0) 3 Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
OKÖN 522 ETKİLİ OKUL VE OKUL GELİŞTİRME 3 0 3 7,5 10
OKÖN 523 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞİMİ 3 0 3 7,5 10
OKÖN 525 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DİL GELİŞİMİ VE ÇOCUK EDEBİYATI 3 0 3 7,5 10
OKÖN 526 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DEMOKRASİ EĞİTİMİ 3 0 3 7,5 10
OKÖN 506 OÖE LİTERATÜRÜNDEKİ GÜNCEL ARAŞTIRMALARIN ELEŞTİREL İNCELENMESİ 3 0 3 7,5 10
OKÖN 508 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OYUNLA EĞİTİM 3 0 3 7,5 10
OKÖN 509 ÇOCUKLA İLETİŞİM 3 0 3 7,5 10
OKÖN 510 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DRAMA 3 0 3 7,5 10
OKÖN 511 YARATICILIK VE SANAT EĞİTİMİ 3 0 3 7,5 10
OKÖN 512 HAREKET GELİŞİMİ VE EĞİTİM 3 0 3 7,5 10
OKÖN 513 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE CİNSEL GELİŞİM VE EĞİTİM 3 0 3 7,5 10
OKÖN 514 OYUN YOLUYLA MATEMATİK EĞİTİMİ 3 0 3 7,5 10
OKÖN 515 ALTERNATİF EĞİTİM VE ÖĞRENME ORTAMLARI 3 0 3 7,5 10
OKÖN 516 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÜSTÜN YETENEKLİ VE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ 3 0 3 7,5 10
OKÖN 517 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOKLU ZEKA KULLANIMI 3 0 3 7,5 10
OKÖN 518 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİM 3 0 3 7,5 10
OKÖN 519 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ 3 0 3 7,5 10
OKÖN 520 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SEMİNERİ 3 0 3 7,5 10
OKÖN 521 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE AİLE EĞİTİMİ VE REHBERLİĞİ 3 0 3 7,5 10
OKÖN 524 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ 3 0 3 7,5 10
OKÖN 527 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DUYU EĞİTİMİ 3 0 3 7,5 10
EBİL 502 EĞİTİM İSTATİSTİĞİ 3 0 3 7,5 10
PDR 510 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI 3 0 3 7,5 10
PDR 515 OKULDA RUH SAĞLIĞI 3 0 3 7,5 10
PDR 516 BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ 3 0 3 7,5 10
İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü(Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

Fatih Üniversitesi Büyükçekmece Kampüsü, 34500, B.Çekmece-İST.
Tel:0 212 866 33 00, Dahili: 2652, 2603 Faks: 0 212 866 33 69
E-mail: sbe@fatih.edu.tr

Tezsiz Yüksek Lisans Programları (FÜSEM)
Esentepe Mah. Keskin Kalem Sok. No:13 Mecidiyeköy / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0 212 866 33 00, Dahili: 6033, 6031, 6032, 6000, Faks:  0 212 272 30 66

E-mail: tyl@fatih.edu.tr

© 2013 Fatih Üniversitesi
Tel: 0212 866 3300
Tüm hakları saklıdır.
Genel konularda soru ve yorumlarınız için tanitim@fatih.edu.tr adresine,
web sitesi ile ilgili soru ve yorumlarınız için webmaster@fatih.edu.tr adresine
mesaj gönderebilirsiniz.
Fatih Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web-Yazılım Ekibi tarafından hazırlanmıştır.
Site ile ilgili istek ve hata bildirimlerinizi buraya tıklayarak iletebilirsiniz.