Yüksek Lisans Programları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ( Tezsiz ) ( Türkçe )

Son yıllarda ekonomik, sosyal ve idari yapıda yaşanan değişiklikler farklı ihtiyaçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dünyanın her geçen gün yenilenen dinamik koşullarında gerek idari, gerek bilimsel donanımı ile verimli başarılara ulaşarak ekonomiye, siyasete ve iş hayatına etki edecek konumların önemi, siyaset bilimini akademik anlamda incelenmesi ve geliştirilmesi gereken bir disiplin olarak ön plana çıkarmıştır.

Fatih Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi alanında lisans ve yüksek lisans programı bulunmaktadır. Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi lisans programını bitiren öğrencilerin aynı alanda uzmanlaşarak yüksek lisanslarını tamamlamaları hedeflenmiştir. Aynı şekilde, açmayı düşündüğümüz Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile de öğrencilerimizin değişen dünya şartlarına ayak uydurmaları ve Türkiye’deki siyasal ve yönetsel gelişmeleri yakından takip edebilmeleri sağlanacaktır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitiren öğrencilerimiz özel sektör, kamu sektörü ve birçok uluslararası platformlarda, başta yöneticilik olmak üzere uzmanlık gerektiren değişik alanlarda çalışma imkânı bulacağından, öğrencilerimizin edinmiş oldukları formasyon buna uygun olacaktır. Multi-disipliner yapısı sayesinde, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı kendine özgü derslerin yanında İşletme, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler gibi bölümlerin ana dersleriyle de genişletilmiş ve zenginleştirilmiştir. Bu yolla, program, öğrencilere kazandırmayı amaçladığı mesleki, akademik ve idari donanımın yanı sıra, yüksek lisans eğitimleri boyunca, öğrencilerin genel birikimini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemektedir.


Genel Koşullar

 • Program dili "Türkçe" dir.
 • Programa dört yıllık üniversite mezunları başvurabilir. Bölüm sınırlandırması yoktur
 • Program en az 2 (1 yıl), en çok 3 dönem (1,5 yıl) süresince toplam "10 dersten (30 kredi)" oluşmaktadır.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Projesi” hazırlar.
 • ALES skoru istenmemektedir. 

Başvuru

Yüksek Lisans Programına katılmak isteyen adaylar başvurularını internet üzerinden Başvuru Formunu doldurarak yapabilmektedirler. Başvuru Formunun doldurulmasından sonra önkayıt için gerekli belgelerin ulaştırılması gerekmektedir. 
 
 Online başvuru sonrasında getirilmesi gereken belgeler:
 • Enstitü Web sayfasında bulunan Başvuru Formunun doldurulması
   
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi
   
 • Transkript fotokopisi
   
 • Ön kayıt başvuru ücreti dekontu 


Başvuru Tarihleri ve Kesin Kayıt

Başvuru Tarihleri: 03 Mayıs 2016 Salı - 02 Eylül 2016 Cuma

Kesin Kayıt Tarihleri: 

07 Haziran 2016 Salı - 01 Temmuz 2016 Cuma 

09 Ağustos 2016 Salı - 02 Eylül 2016 Cuma (Kontenjan kalması halinde)

Kesin kayıtta getirilmesi gereken belgeler:

Kesin kayıt için aşağıda listelenen belgelerin eksiksiz olarak FÜSEM'e teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik belge getirenlerin kayıtları yapılmamaktadır.

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı ve 1 adet fotokopisi)
   
 • Transkript (Aslı ve 1 adet fotokopisi)
   
 • Nüfus Cüzdanı (Aslı ve 1 adet fotokopisi)
 • Fotoğraf (Son altı ay içinde çektirilmiş 4,5×6 cm boyutunda iki (2) Adet Fotoğraf.)
   
 •  Askerlik Durum Belgesi (Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak ; bir Enstitüye veya Lisansüstü programına kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı' ifadelerinin yer aldığı belge. Bakaya kalanlardan; bakaya kaldıkları her dönem için "Kovuşturmaya Yer Olmadığına" dair kararın yer aldığı belgede istenir.)

Ücret

Başvuru Ücreti = 80 TL ( BANKASYA - Güneşli Şubesi 6-7543-359 numaralı Fatih Üniversitesi TL hesabına yatırılabilmektedir. IBAN : TR57 0020 8000 0600 0075 4303 59)

Program toplam otuz kredi (10 ders) ve yüksek lisans bitirme projesinden oluşur. Ders tekrarı yapıldığında alınan her ders için 1 ders ücreti ödenmektedir. Yüksek lisans bitirme projesi ilk defa alındığında ücretsizdir. Yüksek lisans bitirme projesinin her tekrarında 1 ders ücreti ödenmektedir.


Bir Ders Ücreti =  1200 TL** (KDV Dahil)

Toplam Ücret =  12000 TL (KDV Dahil) / 9 Taksit yada "Dönemsel Sözleşme" *

* "Dönemsel Sözleşme" o dönem alınan derslerin toplam ücretinin 4 taksite bölünmesini ifade eder.
 
** Taksitli ödemeler kredi kartı ile çekilebilmektedir. Yalnızca peşin ödemelerde nakit kabul edilmektedir. Kredi kartı ile tek çekimlerde peşin ödeme indirimi uygulanmaz.

*** Kayıt tarihindeki ücret değişse bile her öğrenci kayıt olduğu tarihteki ders ücretine göre ödemelerine devam eder.
 

İndirim Oranları

Genel İndirim Oranları
Fatih Üniversitesi Mezunlarına  - FÜSEM Mezunlarına % 30
Anlaşmalı Kurum Çalışanlarına    % 30
Kamu Kurumu Çalışanlarına   % 30
Personelin 1.Derece Yakınlarına  % 30
Uluslararası Öğrencilere % 30
Genel İndirim Oranları’ndan en yüksek olan bir tanesi uygulanır.
Başarı İndirim Oranları
Diğer Üniversite Mezunlarından Bölüm 1-2 ve 3. Olanlara % 30
Lisans Diploma Notu 3.00 ve Üzeri Olanlar % 20
Başarı İndirim Oranları’ndan en yüksek olan bir tanesi uygulanır.
Peşin Ödeme İndirimi
Program Ücretinin Tamamının Ödenmesinde  % 5
 
Toplam indirim oranı (Peşin ödeme dahil) % 40'ı geçemez.

 


İletişim

Adres  Esentepe Mah. Keskin Kalem Sok. No:13 Mecidiyeköy / Şişli / İSTANBUL
Tel  0 212 866 33 60, Dahili: 6019, 6033, 6031, 6000
Fax  0 212 866 34 60
E-mail  tyl@fatih.edu.tr
Sosyal Medya  http://www.facebook.com/FatihTYL - https://twitter.com/Fatih_TYL

 

 

 

 

Müfredat

1. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
SYB 506 SİYASET BİLİMİ İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ   3 0 3  7,5  10
SYB 507 TÜRKİYE SİYASETİ   3 0 3  7,5  10
YER 512 YEREL SİYASET   3 0 3  7,5  10
XXX Xxx* SEÇMELİ DERS* 3 0 3  7,5  10
12 0 12  30  40
 
2. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
SYB 516 DEVLET VE BÜROKRASİ   3 0 3  7,5  10
SYB xxx SEÇMELİ DERS* 3 0 3  7,5  10
XXX Xxx* SEÇMELİ DERS* 3 0 3  7,5  10
XXX Xxx* SEÇMELİ DERS* 3 0 3  7,5  10
12 0 12  30  40
 
3. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
SYB 503 YÜKSEK LİSANS PROJESİ   0 0 0  15  10
XXX Xxx* SEÇMELİ DERS* 3 0 3  7,5  10
XXX Xxx* SEÇMELİ DERS* 3 0 3  7,5  10
6 0 6  30  30
 * Anabilim Dalı Başkanı onayı ile programdaki seçmeli dersler ya da program dışındaki dersler alınabilir.

Toplam Mezuniyet Kredisi: 30 / Toplam AKTS Kredisi: 90

BİLGİ: Aşağıdaki seçmeli derslerin hepsi açılmamaktadır. İlgili dönemde açılacak olan dersler ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan bilgi alabilirsiniz.

Seçmeli Dersler

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER (3+0) 3 Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
SYB 504 SİYASET BİLİMİ İÇİN KANTİTATİF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 0 3 7,5 10
SYB 509 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ 3 0 3 7,5 10
SYB 514 TÜRK SİYASAL DÜŞÜNCESİ 3 0 3 7,5 10
SYB 518 MODERN TÜRKİYE'DE DEVLET VE TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 0 3 7,5 10
SYB 524 BİLİM FELSEFESİNDEN SEÇME BAŞLIKLAR 3 0 3 7,5 10
SYB 527 HUKUK VE SİYASET FELSEFESİNDE YORUMLAR 3 0 3 7,5 10
SYB 528 SİYASET SOSYOLOJİSİNDE TARTIŞMALAR 3 0 3 7,5 10
SYB 531 TÜRK İDARE TARİHİ 3 0 3 7,5 10
SYB 550 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 3 0 3 7,5 10
SYB 553 TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİYASET 3 0 3 7,5 10
SYB 555 KİMLİK VE MİLLİYETÇİLİK 3 0 3 7,5 10
SYB 556 SOSYAL HAREKETLER 3 0 3 7,5 10
SYB 560 ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE YURTTAŞLIK 3 0 3 7,5 10
YER 509 TÜRK İDARE HUKUKU 3 0 3 7,5 10
YER 542 SİYASİ COĞRAFYA 3 0 3 7,5 10
SYB 543 SİVİL TOPLUM OKUMALARI 3 0 3 7,5 10
SYB 512 TÜRK SİYASET TARİHİ: SEÇME BAŞLIKLAR 3 0 3 7,5 10
SYB 522 SİYASET TEORİSİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR 3 0 3 7,5 10
SYB 529 SİYASAL PARTİLER VE SEÇİM SİSTEMLERİ 3 0 3 7,5 10
SYB 530 KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER 3 0 3 7,5 10
SYB 533 OSMANLI SOSYAL VE SİYASAL DÜŞÜNCESİ 3 0 3 7,5 10
SYB 544 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİNDE SEÇME BAŞLIKLAR 3 0 3 7,5 10
YER 508 KENTLEŞME POLİTİKALARI 3 0 3 7,5 10
YER 515 TÜRK ANAYASA HUKUKU 3 0 3 7,5 10
YER 525 ÇEVRE POLİTİKALARI VE ÇEVRE HAREKETLERİ 3 0 3 7,5 10
YER 526 KENT SOSYOLOJİSİ 3 0 3 7,5 10
 • Akademik Kadro
 • Prof. Dr. Mümtazer TÜRKÖNE
  Öğretim Üyesi ( Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı )
  Office: FA-302
  E-mail:mturkone@fatih.edu.tr
  CV: [ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız ]
  Doç. Dr. Kemal ÖZDEN
  Öğretim Üyesi ( Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı )
  Office: FA 301
  E-mail:kemalozden@fatih.edu.tr
  CV: [ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız ]
  Doç. Dr. Özgüç ORHAN
  Öğretim Üyesi ( Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı )
  Öğretim Üyesi ( Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü )
  Office: FA-306
  E-mail:oorhan@fatih.edu.tr
  CV: [ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız ]
  Doç. Dr. Şammas SALUR
  Öğretim Üyesi ( Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı )
  Office: FA-302
  E-mail:ssalur@fatih.edu.tr
  CV: [ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız ]
  Yrd. Doç. Dr. Ekrem Erdinç GÜLBAŞ
  Öğretim Üyesi ( Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı )
  Office: F 303
  E-mail:erdinc.gulbas@fatih.edu.tr
  CV: [ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız ]
  Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİN
  Öğretim Üyesi ( Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı )
  Anabilim Dalı Başkanı ( Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı )
  Bölüm Başkanı ( Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü )
  Office: FA-308
  E-mail:esahin@fatih.edu.tr
  CV: [ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız ]
  Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜNDOĞDU
  Öğretim Üyesi ( Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı )
  Office: FA-304
  E-mail:hgundogdu@fatih.edu.tr
  CV: [ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız ]
  Yrd. Doç. Dr. Yıldırım ERBAŞ
  Öğretim Üyesi ( Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı )
  Office: F-316
  E-mail:yerbas@fatih.edu.tr
  CV: [ Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız ]
 • İLETİŞİM BİLGİLERİ

  Sosyal Bilimler Enstitüsü(Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

  Fatih Üniversitesi Büyükçekmece Kampüsü, 34500, B.Çekmece-İST.
  Tel:0 212 866 33 00, Dahili: 2652, 2603 Faks: 0 212 866 33 69
  E-mail: sbe@fatih.edu.tr

  Tezsiz Yüksek Lisans Programları (FÜSEM)
  Esentepe Mah. Keskin Kalem Sok. No:13 Mecidiyeköy / Şişli / İSTANBUL
  Tel: 0 212 866 33 00, Dahili: 6033, 6031, 6032, 6000, Faks:  0 212 272 30 66

  E-mail: tyl@fatih.edu.tr

  © 2013 Fatih Üniversitesi
  Tel: 0212 866 3300
  Tüm hakları saklıdır.
  Genel konularda soru ve yorumlarınız için tanitim@fatih.edu.tr adresine,
  web sitesi ile ilgili soru ve yorumlarınız için webmaster@fatih.edu.tr adresine
  mesaj gönderebilirsiniz.
  Fatih Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web-Yazılım Ekibi tarafından hazırlanmıştır.
  Site ile ilgili istek ve hata bildirimlerinizi buraya tıklayarak iletebilirsiniz.