Yüksek Lisans Programları

İşletme (MBA) ( Tezsiz ) ( Türkçe )

Fatih Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Programının amacı, hızla değişen iş dünyasında yaşayabilir ve öğrenen organizasyonlara sahip olması gereken firma lider ve yöneticilerine kapsamlı bir işletme eğitimi vermektir. Günümüz firmalarında kararverenler / problem çözenler sosyal ve davranışsal özellikler içeren kompleks problemler ile mücadelede bütüncül bir yaklaşım kullanmalıdırlar. Oysa ki iş dünyasında karmaşık problemler ile mücadelede kullanılan felsefe basit problemlere basit çözümler üreten düşünce modu ile sınırlıdır. Bundan dolayı, organizasyonlarda kullanılan farklı metod ve tekniklerin sadece kısmi çözümler ürettiği gerçeğinin farkında olmak gerekir. 21. yüzyıl firma yöneticileri kompleks yönetsel problemler ile mücadelede farklı metod ve teknikleri aynı anda kullanabilen “yaratıcı bütüncülük becerisi” ile teçhiz olmalıdır.

Fatih Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı yukarıda vurgulanan felsefeyi programında yer alan derslere yansıtmıştır. Program işletmenin tüm boyutlarını eşit düzeyde ele aldığından, genel MBA olarak adlandırılır. Program işletmenin ana bilim dalları olan yönetim, organizasyon, muhasebe, finans, üretim ve pazarlama alanlarından dersler içermektedir. Bu yönü ile, program genel işletme alanında kariyer edinme amacında olan kişiler için bir fırsat niteliğindedir. Program bir yıl tam zamanlıdır ve eğitim dili Türkçedir.


Genel Koşullar

 • Program dili "Türkçe" dir.
 • Programa dört yıllık üniversite mezunları başvurabilir. Bölüm sınırlandırması yoktur
 • Program en az 2 (1 yıl), en çok 3 dönem (1,5 yıl) süresince toplam "10 dersten (30 kredi)" oluşmaktadır.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Projesi” hazırlar.
 • Bir dönemde en az 2 en fazla 5 ders alınabilir.
 • ALES skoru istenmemektedir.

Dersler, 

Hafta içi her gün; 19:00 – 22:30 arasında, Cumartesi günleri 09:00 – 12:30, 13:30 – 17:00 ve 17.00 - 20.30  arasında; Mecidiyeköy Fatih Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde yapılmaktadır. Kontenjana göre gün seçimi yapılabilmektedir.


Başvuru

Yüksek Lisans Programına katılmak isteyen adaylar başvurularını internet üzerinden Başvuru Formunu doldurarak yapabilmektedirler. Başvuru Formunun doldurulmasından sonra önkayıt için gerekli belgelerin ulaştırılması gerekmektedir.
 Online başvuru sonrasında getirilmesi gereken belgeler:
 • Enstitü Web sayfasında bulunan Başvuru Formunun doldurulması
   
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi
   
 • Transkript fotokopisi
   
 • Ön kayıt başvuru ücreti dekontu 


Başvuru Tarihleri ve Kesin Kayıt

Başvuru Tarihleri: 03 Mayıs 2016 Salı - 02 Eylül 2016 Cuma

Kesin Kayıt Tarihleri: 

07 Haziran 2016 Salı - 01 Temmuz 2016 Cuma 

09 Ağustos 2016 Salı - 02 Eylül 2016 Cuma (Kontenjan kalması halinde)

Kesin kayıtta getirilmesi gereken belgeler:

Kesin kayıt için aşağıda listelenen belgelerin eksiksiz olarak FÜSEM'e teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik belge getirenlerin kayıtları yapılmamaktadır.

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı ve 1 adet fotokopisi)
   
 • Transkript (Aslı ve 1 adet fotokopisi)
   
 • Nüfus Cüzdanı (Aslı ve 1 adet fotokopisi)
 • Fotoğraf (Son altı ay içinde çektirilmiş 4,5×6 cm boyutunda iki (2) Adet Fotoğraf.)
   
 •  Askerlik Durum Belgesi (Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak ; bir Enstitüye veya Lisansüstü programına kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı' ifadelerinin yer aldığı belge. Bakaya kalanlardan; bakaya kaldıkları her dönem için "Kovuşturmaya Yer Olmadığına" dair kararın yer aldığı belgede istenir.)

Ücret

Başvuru Ücreti = 80 TL ( BANKASYA - Güneşli Şubesi 6-7543-359 numaralı Fatih Üniversitesi TL hesabına yatırılabilmektedir. IBAN : TR57 0020 8000 0600 0075 4303 59)

Program toplam otuz kredi (10 ders) ve yüksek lisans bitirme projesinden oluşur. Ders tekrarı yapıldığında alınan her ders için 1 ders ücreti ödenmektedir. Yüksek lisans bitirme projesi ilk defa alındığında ücretsizdir. Yüksek lisans bitirme projesinin her tekrarında 1 ders ücreti ödenmektedir.


Bir Ders Ücreti =  1400 TL** (KDV Dahil)

Toplam Ücret =  14000 TL (KDV Dahil) / 9 Taksit yada "Dönemsel Sözleşme" *

* "Dönemsel Sözleşme" o dönem alınan derslerin toplam ücretinin 4 taksite bölünmesini ifade eder.
 
** Taksitli ödemeler kredi kartı ile çekilebilmektedir. Yalnızca peşin ödemelerde nakit kabul edilmektedir. Kredi kartı ile tek çekimlerde peşin ödeme indirimi uygulanmaz.

*** Kayıt tarihindeki ücret değişse bile her öğrenci kayıt olduğu tarihteki ders ücretine göre ödemelerine devam eder.
 

İndirim Oranları

Genel İndirim Oranları
Fatih Üniversitesi Mezunlarına  - FÜSEM Mezunlarına % 30
Anlaşmalı Kurum Çalışanlarına    % 30
Kamu Kurumu Çalışanlarına   % 30
Personelin 1.Derece Yakınlarına  % 30
Uluslararası Öğrencilere % 30
Genel İndirim Oranları’ndan en yüksek olan bir tanesi uygulanır.
Başarı İndirim Oranları
Diğer Üniversite Mezunlarından Bölüm 1-2 ve 3. Olanlara % 30
Lisans Diploma Notu 3.00 ve Üzeri Olanlar % 20
Başarı İndirim Oranları’ndan en yüksek olan bir tanesi uygulanır.
Peşin Ödeme İndirimi
Program Ücretinin Tamamının Ödenmesinde  % 5
 
Toplam indirim oranı (Peşin ödeme dahil) % 40'ı geçemez.
 

 İletişim

Adres  Esentepe Mah. Keskin Kalem Sok. No:13 Mecidiyeköy / Şişli / İSTANBUL
Tel  0 212 866 33 60, Dahili: 6019, 6033, 6031, 6000
Fax  0 212 866 34 60
E-mail  tyl@fatih.edu.tr
Sosyal Medya  http://www.facebook.com/FatihTYL - https://twitter.com/Fatih_TYL

 

 

Müfredat

1. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
İŞLE 510 PAZARLAMA YÖNETİMİ   3 0 3  7,5  10
İŞLE 534 YÖNETİM VE ORGANİZASYONLAR   3 0 3  7,5  10
İŞLE 572 FİNANSAL RAPORLAMA VE ANALİZ   3 0 3  7,5  10
İŞLE 5xx ALAN SEÇMELİ DERS 3 0 3  7,5  10
12 0 12  30  40
 
2. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
İŞLE 5xx ALAN SEÇMELİ DERS 3 0 3  7,5  10
XXX xxx ALAN SEÇMELİ DERS 3 0 3  7,5  10
XXX xxx ALAN SEÇMELİ DERS 3 0 3  7,5  10
İŞLE 5xx ALAN SEÇMELİ DERS 3 0 3  7,5  10
12 0 12  30  40
 
3. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
İŞLE 503 YÜKSEK LİSANS PROJESİ   0 0 0  15  20
İŞLE 5xx ALAN SEÇMELİ DERS 3 0 3  7,5  10
İŞLE 5xx ALAN SEÇMELİ DERS 3 0 3  7,5  10
6 0 6  30  40
 

Toplam Mezuniyet Kredisi: 30 / Toplam AKTS Kredisi: 90

BİLGİ: Aşağıdaki seçmeli derslerin hepsi açılmamaktadır. İlgili dönemde açılacak olan dersler ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan bilgi alabilirsiniz.

Seçmeli Dersler

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER (3+0) 3 Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
İŞLE 519 ULUSLARARASI FİNANS VE TÜREV ÜRÜNLERİ 3 0 3 7,5 10
İŞLE 521 ORGANİZASYON DAVRANIŞI 3 0 3 7,5 10
İŞLE 527 PARA VE BANKA 3 0 3 7,5 10
İŞLE 529 İŞ AHLAKI 3 0 3 7,5 10
İŞLE 535 UYGULAMALI İŞ HUKUKU 3 0 3 7,5 10
İŞLE 547 BİLGİ YÖNETİMİ 3 0 3 7,5 10
İŞLE 557 ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ 3 0 3 7,5 10
İŞLE 562 AİLE İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA 3 0 3 7,5 10
İŞLE 565 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3 0 3 7,5 10
İŞLE 566 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI 3 0 3 7,5 10
İŞLE 569 PROJE YÖNETİMİ 3 0 3 7,5 10
İŞLE 570 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 3 0 3 7,5 10
İŞLE 573 E-TİCARET 3 0 3 7,5 10
İŞLE 575 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 3 0 3 7,5 10
İŞLE 577 PAZAR ANALİZİ VE PAZAR TAHMİN YÖNTEMLERİ 3 0 3 7,5 10
İŞLE 583 MARKA YÖNETİMİ 3 0 3 7,5 10
İŞLE 502 ÖZEL İŞLETME KONULARI 3 0 3 7,5 10
İŞLE 508 İŞLETMEDE SAYISAL YÖNTEMLER 3 0 3 7,5 10
İŞLE 511 YÖNETİM VE MALİYET MUHASEBESİ 3 0 3 7,5 10
İŞLE 520 DENETİM 3 0 3 7,5 10
İŞLE 524 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 0 3 7,5 10
İŞLE 526 YENİLİK YÖNETİMİ 3 0 3 7,5 10
İŞLE 536 GİRİŞİMCİLİK 2 2 3 7,5 10
İŞLE 539 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 3 0 3 7,5 10
İŞLE 543 TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ 3 0 3 7,5 10
İŞLE 545 ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL 3 0 3 7,5 10
İŞLE 546 TÜKETİCİ DAVRANIŞI 3 0 3 7,5 10
İŞLE 550 ÜRETİM YÖNETİMİ 3 0 3 7,5 10
İŞLE 554 VERİ ANALİZİ VE KARAR VERME 3 0 3 7,5 10
İŞLE 558 ULUSLARARASI MUHASEBE 3 0 3 7,5 10
İŞLE 578 ULUSLARARASI PAZARLAMA 3 0 3 7,5 10
İŞLE 581 REKLAM YÖNETİMİ 3 0 3 7,5 10
İŞLE 586 STRATEJİK YÖNETİM 3 0 3 7,5 10
İŞLE 593 LİDERLİK 3 0 3 7,5 10
İŞLE 594 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 3 0 3 7,5 10
İŞLE 597 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 0 3 7,5 10
İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü(Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

Fatih Üniversitesi Büyükçekmece Kampüsü, 34500, B.Çekmece-İST.
Tel:0 212 866 33 00, Dahili: 2652, 2603 Faks: 0 212 866 33 69
E-mail: sbe@fatih.edu.tr

Tezsiz Yüksek Lisans Programları (FÜSEM)
Esentepe Mah. Keskin Kalem Sok. No:13 Mecidiyeköy / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0 212 866 33 00, Dahili: 6033, 6031, 6032, 6000, Faks:  0 212 272 30 66

E-mail: tyl@fatih.edu.tr

© 2013 Fatih Üniversitesi
Tel: 0212 866 3300
Tüm hakları saklıdır.
Genel konularda soru ve yorumlarınız için tanitim@fatih.edu.tr adresine,
web sitesi ile ilgili soru ve yorumlarınız için webmaster@fatih.edu.tr adresine
mesaj gönderebilirsiniz.
Fatih Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web-Yazılım Ekibi tarafından hazırlanmıştır.
Site ile ilgili istek ve hata bildirimlerinizi buraya tıklayarak iletebilirsiniz.

Warning: Unknown(): write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0